Porady prawne online

Procedura udzielania e-porad prawnych

1. Klient, za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie, zgłasza problem prawny, w sprawie którego chciałby uzyskać poradę. Dla uzyskania wyczerpującej porady prawnej w krótkim czasie niezbędne jest wskazanie w treści formularza wszystkich istotnych aspektów danej sprawy. W treści zapytania nie jest konieczne wskazywanie danych identyfikujących występującego o poradę, chyba, że Klient życzy sobie wystawienia i doręczenia faktury VAT, dlatego też należy zaznaczyć na formularzu, czy zamawiana porada związana jest z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Kancelaria przesyła do Klienta zwrotnego e-maila zawierającego informację o wysokości przewidywanego wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. W przypadku, jeśli udzielenie porady wymaga uzyskania bardziej szczegółowych informacji, Klient proszony jest o uzupełnienie przesłanych informacji.

3. W zależności od rodzaju sprawy będącej przedmiotem porady prawnej i jej stopnia zawiłości, porady udzielane są najpóźniej w przeciągu 48h od momentu wpłaty wynagrodzenia na wskazany numer rachunku bankowego. W soboty, niedziele i dni świąteczne porady nie są udzielane.

4. Klientom zamawiającym porady w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w terminie 3 dni od momentu udzielenia porady zostanie przesłana faktura VAT. W przypadku Klientów indywidualnych faktura VAT przesyłana jest na życzenie Klienta. Faktury przesyłane są listem poleconym na koszt Kancelarii.

Formularz kontaktowy

Możesz zostawić nam wiadomość, korzystając z poniższego formularza.